Friday, March 22, 2019

Hân Kok Jû Sinbûntâi (韓國瑜新聞台)


Chinese version: http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1614

2 comments:

  1. Chôan-chôan lóng sī Pe̍h-ōe-jī?!
    Khòaⁿ--lâi chin sóng-sim💚💚💚

    ReplyDelete
  2. Hànjī bô khiàm lâng siá. Lán tiō kutla̍t siá POJ, ke lâu kóa POJ ê mi̍hkiāⁿ.

    ReplyDelete