Friday, October 30, 2015

[畫] 天天都是萬聖節


中華民國在台灣,天天都在哈落陰。

(乾脆把萬聖節當做 ROC 國慶日…

Wednesday, October 28, 2015

[畫] 覺醒 -- 你覺得你醒了


Ou-àm-mî
Goá cheng-sîn
Chē khí-sin
Tī thang-á-mn̂g piⁿ

In iáu-teh hām-bîn
Toā-siaⁿ hoah-hiu
Kóng-sī chin-chē lâng lóng í-keng kak-chhíⁿ

Thang-goā
Lín í-keng khí-kiâⁿ tāng-sin
Chiong ní-hoeh ê phiau-chì
Hiat-lo̍h

Goá chí-thang chē-tī bîn-chhn̂g téng
Thiaⁿ in bîn-bāng ê oē-gí

Goá chí-thang chē-tī bîn-chhn̂g téng
Phah-chhéⁿ in bîn-bāng ê oē-gí

Sunday, October 25, 2015

[畫] 台灣被帶賽節


你被追殺、逃到我家,害我一天到晚被你的那群債主恐嚇。

然後你還好意思說你在保護我?

台灣人要能夠脫離這種被國共聯手恐嚇的現狀,得先學著從本土視角看事情:
國際法觀點 學者:台灣被中華民國政府佔領70年

Thursday, October 22, 2015

[畫] 日殖與中殖


一個來你家生雞卵,一個來你家放雞屎… 還吃你的雞卵。

雖然如此,經過數十年的再馴化,日殖已遠,而現今的台灣人多半認同中華殖、棒~

---
這一則的靈感,來自於看到網友寫的一句話,裡頭的「戰後」、「化糞池」,讓我瞬間想到這一張的構圖。

Tuesday, October 20, 2015

[畫] 為什麼要讀書


當你終於可以離開鳥籠的那天起,會發現他們說的自由是一場誤會。

他們不是故意要騙你,只是他們自己也沒察覺這一切。

於是,我們都在籠子裡學習飛翔…

Friday, October 16, 2015

[畫] 奴力向上


奴力再奴力、少批評、多做事!

充滿奴力的人才,就是最好的奴才~

Saturday, October 10, 2015

[畫] 預祝蔡英文高票當選中華民國總統


這一則狗吠火車。是的,我是狗,是完全被中華民國體制馴服的民主進步黨、想要再度執政的過程中、完全不在意的狗。

但不吠一下,會讓它以為我死了。
(或許對它來說,我跟死了沒什麼兩樣…)

[畫] 小丑


你們別再讓人家看笑話了,活脫像個小丑似的…

Friday, October 9, 2015

[畫] 天外飛來一個生日


來你家增加人氣,還強迫附贈每年一次的國慶,真的是足感心~~


ps1: 今天到明天的圖會有點密集,而且接下來可能會有一些讓某些人不太能受得了的東西;不要勉強,看不下去就把我當神經病,離開吧。

ps2: Republic of CHINA 的字樣安排是偷學已故動畫導演今敏的。(最近看了他的動畫,中毒…)

[畫] 升旗典禮


青天白日~滿~地~紅~~~

中華民國在台灣生日快樂!!

Happy birthday to Republic of CHINA!!

台灣人,你知道你在幫誰過生日嗎?

Wednesday, October 7, 2015

[畫] 你會不會走路呀


標準走路姿勢:腰桿挺直!但雙膝要確實著地,畢竟膝蓋是拿來走路的!大家都是這麼做的!

Saturday, October 3, 2015