Wednesday, October 28, 2015

[畫] 覺醒 -- 你覺得你醒了


Ou-àm-mî
Goá cheng-sîn
Chē khí-sin
Tī thang-á-mn̂g piⁿ

In iáu-teh hām-bîn
Toā-siaⁿ hoah-hiu
Kóng-sī chin-chē lâng lóng í-keng kak-chhíⁿ

Thang-goā
Lín í-keng khí-kiâⁿ tāng-sin
Chiong ní-hoeh ê phiau-chì
Hiat-lo̍h

Goá chí-thang chē-tī bîn-chhn̂g téng
Thiaⁿ in bîn-bāng ê oē-gí

Goá chí-thang chē-tī bîn-chhn̂g téng
Phah-chhéⁿ in bîn-bāng ê oē-gí

2 comments:

 1. 誰說羅馬字教台語是負擔?
  http://www.southnews.com.tw/polit/polit_00/polit_02/polit00644.htm
  到現在還沒辦法把台語等列為官方語言...

  ReplyDelete
  Replies
  1. 雖然我個人對於台語漢字沒什麼感情,但學習羅馬字不但不會妨礙台語漢字學習,反而因為能早一點讓學習者進入實際的台語文讀寫,所以其實對日後進一步學習台語漢字是有幫助的。

   Delete