Sunday, August 5, 2018

[畫] 中華民國搶台灣


Tâioânlâng tī ROC ê tiûⁿ gia̍h TAIWAN ê kîpò͘, kîá hông chhiúⁿ khì, lâng mā hông kng chhutkhì.
台灣人在 ROC 的場子舉 TAIWAN 旗幟,旗幟被搶走,人也被扛出去。


Nā kóng ROC tiō sī Tâioân, sī ánchóaⁿ koh ē ū chit khoán hàmkó͘ tāi?
如果說中華民國就是台灣,為什麼還會有這種誇張的事情?

Sinbûn: 世大運搶奪台灣旗 涉案7單位互踢皮球
Thâukhíseng ê sūkiāⁿ: 170830阿璋遭黑衣人強擄事件始末

---
Pún tô͘ mā ū khan tī 綠色逗陣: http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1044

No comments:

Post a Comment