Thursday, May 16, 2019

Hi Bāng... Mài Tn̄g (希望... mài 斷)


Tiongkokgí chùkái (中囯語注解): http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1723

1 comment:

  1. THK你好,因為你的臉書關閉了,不知道這樣是否能聯絡的到你,最近在臉書常看到一個粉專使用你過去所畫的圖片,想說告知你一下。

    ReplyDelete