Saturday, December 17, 2016

[畫] 最台的語言
Ū--tang-sî-á bô--tang-sî-á tō lâi hoe kóng i mā sī Tâigí; ah nā lâng teh thíchhiò Tâigí ê sî, i tō sûi koh piàn sêng m̄ sī Tâigí ah.
有事沒事就來跟你亂、說它也是台語;要是人家在訕笑台語,它就又馬上不是台語了。

Ū chi̍t khóan khòaⁿhoat, kóng siáⁿmi̍h Tâigí bē-tàng hō chò Tâigí, ài hō chò Bânlâmgí. Bô tō sī kóng siáⁿmi̍h Tâioân chit tè tósū téng-thâu ê gígiân lóng ē-tàng/èngkai kiò chò Tâigí.
有一種看法,說什麼台語不能稱為台語,得稱為閩南語。不然就是說什麼台灣這座島上的語言都可以/應該叫做台語。

Che ū-iáⁿ sī khiàmkhoat tìsek ê lâng chiah kóng ē--chhut-lâi ê chhiòkhoe [Chù 1]. (Lí kuikhì kóng choân Tâioân ê tāiha̍k lóng èngkai hō chò Tâioân-Tāiha̍k hó--ah.)
這真的是缺乏智識的人才說得出口的笑話[註1]。(你乾脆說全台灣的大學都應該叫做台灣大學好了。)

Bânlâmgí chit ê chhengho͘, sī ROC chènghú lâi Tâi í-āu chiah iū koh the̍h lâi sú-iōng ê [Chù 2]. Hiānchúsî Tâi-tó-lâng m̄ ùi le̍ksú sūsi̍t kap cho̍kkûn chú-tiuⁿ lâi khòaⁿthāi Tâigí chit ê koàn-iōng miâ, tiantó tòe ROC ê lapsap-pō͘ gōnggōng-se̍h. Hông sénáu sé kah ánne, mā sǹg sī chi̍t khoán sèkài kîchek lah~
閩南語這個稱呼,是 ROC 政府來台之後才又再拿來使用的 [註2]。現在台島人不從歷史事實跟族群主張來看待台語這個慣用名,反而跟著 ROC 的垃圾招式起舞。被洗腦洗成這樣子,也算是一種世界奇蹟啦~

--
[Chù 1] Tah kòe kúi-á-pái ê bûnchiuⁿ: 為什麼是「台語」而非「閩南語」? ( by 佛國喬) 
[註1] 貼過很多次的文章:為什麼是「台語」而非「閩南語」? ( by 佛國喬)

[Chù 2] Chhiáⁿ chhamkhó 《臺語方音符號》 chhehphôe:
[註2] 請參考《臺語方音符號》封面:


Goân-khí-seng, liân ROC katī iā sī tòe púnté ê koàn-iōng miâ, kā kiò chò Tâigí.
一開始,連 ROC 自己都是跟著原本的慣用名,稱之為台語。

Lâigoân: http://tsbp.tgb.org.tw/2012/07/kapm.html
來源:http://tsbp.tgb.org.tw/2012/07/kapm.html


9 comments:

 1. 那些雞以外的動物既然稱:【我們也都是台灣的語言,也都是台語】,也就是說他們主張台灣的客家、原住民及閩南等族群的母語都是台語,那他們的【台語粗俗到髒話都能出雜誌耶】這段話的意思當然是【台灣的客家話、原住民話及閩南語粗俗到髒話都能出雜誌耶】之意,不知版主為何要將之歪曲為[有事沒事就來跟你亂、說它也是台語;要是人家在訕笑台語,它就又馬上不是台語了。]?

  ReplyDelete
  Replies
  1. 麻煩你去抗議一下像這種東西:
   https://www.facebook.com/taiwaymag/photos/a.1662912570700315.1073741831.1632182703773302/1764689270522644/?type=3&theater
   告訴他們你認為應該要把客家跟各原民語的「髒話」通通收錄進去。

   Delete
  2. 又在斷章取義了,該雜誌目錄中清清楚楚的寫著
   19 台灣髒話字典大全:中文篇
   21 台灣髒話字典大全:台語篇
   23 台灣髒話字典大全:客語篇
   26 台灣髒話字典大全:原住民語篇
   所以該雜誌是有要把客家跟各原民語的「髒話」通通收錄進去喲。
   當然本人會去建議他們把其中的「台語」更正為台灣閩南語。

   Delete
 2. 對「台灣這座島上的語言都可以/應該叫做台語」這樣的主張評價為(你乾脆說全台灣的大學都應該叫做台灣大學好了。)才真的是缺乏智識的人才說得出口的笑話

  ReplyDelete
  Replies
  1. 台語這個「專稱」由來已久,就是像你這樣沒有基本智識、又被ROC教育洗到白帥帥的人,才會搞不清楚「台灣的語言」跟「台語」是不同的(上面內文的連結你到底有沒有看?)

   如果「台語」就是「台灣的語言」,你要不要想一想,難道「法國的語言」只有「法文」?「英文」難道就是「英國的語言」?你要不要主張一下,中國境內的語言都叫做「中文」?

   把這座島上的語言都稱為台語,本來就是可笑的事情。可惜只要有人試圖將事情回歸正常面,就會有太多被洗到不正常的人跳出來用膝蓋反對。

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. 「英文」難道就是「英國的語言」?→英文可分類為美國英語、加拿大英語、澳洲英語、紐西蘭英語...,其他像印度英語、東南亞英語、加勒比地區英語和非洲某些新興國家的英語,都各自受到了當地語言影響、具有語音和詞彙上的特點。英語不管在哪個國家或地區,英文還是被稱為英文,即使是受到了當地語言影響、具有語音和詞彙上的特點也不會被改稱為美語、加拿大語、澳洲語、紐西蘭語...。所以閩南語到了台灣也應該稱為台灣閩南語,而不該稱為台語吧!

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
  5. 有一種看法,說什麼台語不能稱為台語,得稱為閩南語→閩南語只是台語的一種,台灣的客家、原住民及閩南等各族群的母語都是台語。所以,沒有人說台語不能稱為台語,而是有人主張不是只有閩南語才是台語。

   Delete