Thursday, December 29, 2016

[畫] 對不起隨隨便便期待你


Bô kengkòe lín ê tông-ì
Tō tùi lín sánseng kî-thāi

Pháiⁿsè

Bô seng hó-siaⁿ-hó-soeh
Tō tùi lín sitbōng siūⁿkhì

Sit-lé

Sin ê chi̍t nî
Lán ū sin ê ǹgbāng

Lín an-sim chò lín ê bí-bāng
Góa kèsio̍k pó͘ góa ê phòa-bāng

---
沒經過你們的同意
就對你們產生期待

抱歉

沒先好聲好氣
就對你們失望生氣

失禮

新的一年
我們有新的向望

你們安心做你們的美夢
我繼續補我的破網(夢)

No comments:

Post a Comment