Tuesday, October 23, 2018

Sénáu


Tâioânlâng, lí kám chaiiáⁿ lán chá tiō hông sé thàuthàu ah...

---
http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1323

1 comment:

  1. It-ti̍t一直khòaⁿ看thiaⁿ聽kóng講chi-ná支那sū事mā嘛kāng-khoán仝款sī是chi̍t-chióng一種sé-náu洗腦
    Lán咱tùi對gún阮ê的tó-sū島嶼it一bô無só͘所ti知,ūi-hô為何kāng仝un溫Twitter lâng人chiok足chē多bô無bêng-pe̍k明白chit這tiám點
    Che這sī是góa我éng-oán永遠siúⁿ想kái-piàn改變ê的tāi-chì代誌

    ReplyDelete