Monday, October 8, 2018

TiongHôa Ìsek Pe̍h Chhiúloká


Pêⁿ pêⁿ sī Tionghôa chèngkhoân, hn̄g ê hit ê lâng lâng to chai i gûihiám, kīn ê chit kho͘ soah hàn tit ū lâng ē kiaⁿ.

---
http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1293

No comments:

Post a Comment