Friday, March 22, 2019

Hân Kok Jû Sinbûntâi (韓國瑜新聞台)


Chinese version: http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1614

3 comments:

 1. Chôan-chôan lóng sī Pe̍h-ōe-jī?!
  Khòaⁿ--lâi chin sóng-sim💚💚💚

  ReplyDelete
 2. Hànjī bô khiàm lâng siá. Lán tiō kutla̍t siá POJ, ke lâu kóa POJ ê mi̍hkiāⁿ.

  ReplyDelete
 3. chia e5 chhap-tou5 chu2-chun2 u7 kau3 koan5!

  ReplyDelete