Saturday, June 11, 2016

[畫] 學習、制服、自信


孩子們能這樣快樂地、不帶偏見地相處在一起,想必制服功不可沒。

Kóng chi̍t kù chiàⁿ--ê, nā chúnkóng gínálâng ē khì phìsiùⁿ bu̍tchit tiâukiāⁿ khah bái ê lâng, che kám m̄ sī ùi tōalâng hia o̍h--lâi-ê?

No comments:

Post a Comment