Monday, September 17, 2018

[畫] Kā 汝 ê 名送乎 góaLí ê tiō sī góa ê, góa ê iûgoân sī góa ê.

Lí ta̍uhta̍uhá piàn chò sī góa, góa kanna khiàm lí ê miâ.

Lâng lâng lóng kóng góa ū miâ bô si̍t, m̄koh lí kui sengkhu lóng sī góa.

Lâi! Kā lí ê miâ sàng hō͘ góa.

Ùi kinnáji̍t khaisí, góa tiō sī lí, lí tiō sī góa.

Lán bē koh thiah hunlî...

---
[把你的名字送給我]

你的就是我的,我的仍是我的。

你漸漸變成了我,我只欠你的名字。

大家都說我有名無實,但你整個身體裡都是我。

來!把你的名字送給我吧。

從今天起,我就是你、你就是我。

我們將不再分離。

---
Pún tô͘ mā ū khan tī 綠色逗陣: http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1218

4 comments:

 1. 《是「正名」還是「送名」?「中華台北」究竟該改為何名?》
  http://bit.ly/2z3kyz8

  ReplyDelete
  Replies
  1. Góa mā 認爲 che 是「送名」。不閣講正經 ê、góa mā 想無卡有「建設性」 ê 方式、會凍阻擋送名、閣會凍乎世界知影咱建囯 ê 瞈望。

   Delete