Saturday, July 23, 2016

[畫] 中華牛肉產銷聯盟


身而為牛,被主人賣了也沒能力算鈔票。

身而為人,被主人賣了… 不,身而為人,你就是你自己的主人。

身而為人,不該有著「我有個需要捍衛的主人」那樣的思考模式。

勇敢一點,你不是只有投票前才是主人。

Nā kóng kah chiah pe̍h koh thiaⁿ bē lo̍h, góa mā bô hoat-tō͘ ah...

---
BGM:一隻牛beh賣伍仟kho͘

附上有趣的資料:[探討] 一隻牛要賣五仟塊的考證

No comments:

Post a Comment