Saturday, July 30, 2016

[畫] 道歉的誠意新聞:《8/1原住民族呼喚祖靈後 進府內見證小英道歉

要道歉,不是去部落,卻是要人家去象徵日華雙殖的前總督府今總統府聽你道歉?

「整個舞台的安排都是對等的」,是喔,還真是個「對等」的「舞台」哩。

「至於蔡英文道歉時使用的語言,姚人多則說,會使用大家共同使用的語言,也就是國語」。喔喔喔好進步阿!無視你們口中的「國語」是怎麼形成的,然後直接就把「大家共同使用」拿來當理由阿?如果有那麼一點點誠意,難道不能請人先用羅馬字寫好稿,請蔡英文照著唸?再不然也可以請各族語人士居間當翻譯阿?(什麼,你說這樣很麻煩?我說你道歉的誠意呢?)

是的,新聞內容不見得能百分之百代表整個活動的真正立場跟歷史視角。但除非這新聞亂寫(我不認為林朝億會亂寫),不然我還真不曉得內容走鐘成這樣,實際的活動到底能正常到哪裡去。

給某些進步人士,這不是雞蛋裡挑骨頭,而是「魔鬼藏在細節裡」。更何況,很多事情根本就是魔鬼就站在你面前,但你卻視而不見!

在這裡附上 Ingay Tali 的文章:https://goo.gl/OHjKr1

讓我們或許還有點期待之餘,認真想想 228 由李登輝代表道歉後,得到了什麼?也認真看著,中華民國總統蔡英文這次對原住民的道歉,其過程中展露了哪些訊息、其後續又能如何落實。

其它參考:

1 comment:

 1. ROC ê hōe-sit-lé si̍t-chāi chi̍t-tiám-á ì-gī to̍h bô(ka siōng chi̍t-ê Kheh-lâng chóng-thóng lâi tāi-piáu), gôan-chū-bîn ê chiap-siū koh khah bô-ì-bô-sù, sòa--lo̍h-khì Tâi-gí lâng ê hoah-sio mā sī hō͘ góa khoàⁿ lóng bô.
  1,ROC ài khì sí.
  2,Kheh lâng chóng-thóng the̍h to̍h khoân-le̍k tio̍h teh lāi -té tàu-chū-sat chiah tio̍h !
  2,Goân-chū-bîn chiap-siū ROC ê sit-lé chiū si beh kah ROC hô-kái kiōng-seng, án-ne chiū bô beh kiàn-kok. Che chiū sī it-keng hoán-pōe kui-ê Tâi-oân-bîn-cho̍k ah !
  3,Kheh lâng, goân-chū-bîn kah Tâi-gí lâng lóng ū kâng-khoán
  ê chek-jīm lâi thui-hoan siau-bia̍t ROC.Só͘-í, Tâi-gí lâng bô it-tēng su-iàu khí khián-chek goân-chū-bîn, pit-kèng lán ka-kī lāi-pō͘ bû-ti kah hoán-pōe ê lâng mā sī hui-siông chi chē, ku chhiò pih bô bóe bô ì-sù---tān-sī hoah-sio kâng-khoán bô pit-iàu.

  ReplyDelete