Monday, March 28, 2016

[畫] 異常者


這是一個異常者皆該受到排除的島嶼,史稱中華仙島。

Tàu-té sī lín bô chèng-siông, ah-sī góa bô chèng-siông? Khó-lêng sī góa bô chèng-siông lah~ Lín kóng sī m̄-sī?

---
如果你還不知道,那我趁這機會明白告訴你:我支持廢除死刑,而且幫「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」畫過不只一次漫畫( 現在其頁面上那張也是我畫的[註])。
 
我主張廢除死刑的時間點比我主張 ROC 是殖台政權還要早。過去以來我畫過相關的圖如下:
 
覺得自己看了會抓狂的請速速退訂離開;執意留在這裡跳針打稻人的,抱歉我現在沒那個心情。

No comments:

Post a Comment